تبلیغات
love - افسانه

love

عشق واقعی افسانه نیستمن پذیرفتم که عشق افسانه است
این دل درد آشنا بیگانه است

میروم شاید فراموشت کنم
با فراموشی هم آغوشت کنم

گرچه تو نه تنهاتراز من میروی
آروز دارم ولی عاشق شوی

آروز دارم بفهمی درد را
تلخیه این برخوردهای سرد رانوشته شده در 1391/03/3 ساعت 09:56 ب.ظ توسط davood نظرات |