تبلیغات
love - کاش

love

عشق واقعی افسانه نیست


كاش مـی شـد در كنـارت      عاشـق و دیوانـه بـودن
  بـا دل مســت و خرابـت      همدل وهـم خانـه بـودن

  كاش مـی شـد در خیالـم      خـواب ورویـای تودیـدن
  در دل شـب مسـت بــودن      چشـم زیبـای تـو دیـدن

  كاش مـی شـد از نگاهـت      پل بـه دنیـای دلـت زد
  مست چشمـان تـو بـود و      بوسـه نـا غافلــت زد

نوشته شده در 1391/03/25 ساعت 01:41 ب.ظ توسط davood نظرات |