تبلیغات
love - زمین گیر

love

عشق واقعی افسانه نیست


کار دل بود که این گونه زمین گیر شدم             

     پای تو ماندم و در حسرت تو پیر شدم

    نه سلامی نه جوابی نه سراغی از من            

      نگرفتی تو و از دست تو دلگیر شدم

   همه گفتند که دل را به سراغش نفرست         

    دل خودش رفته و من با همه در گیر شدم

     اینکه گفتی بروم از ته دل بود ولی                   

      باز پرسیدم و صد مرتبه پیگیر شدم

    تیر غمگین نگاهم به غلط رفت نشان                  

     حوصله کردم و این بار کمانگیر شدم

       سالها صبر برای تو و عشقت کردم                       

    بی خبر بودم و بازیچه ی تقدیر شدم

    آسمان سهم کسی چون من بی بال نبود             

     کار دل بود که این گونه زمین گیرشدم


نوشته شده در 1390/12/9 ساعت 12:04 ق.ظ توسط davood نظرات |