تبلیغات
love - سه چیز مهم

love

عشق واقعی افسانه نیستسه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند: زمان، کلمات و موقعیت ها. سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند: آرامش، امید و صداقت. سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند: رؤیا ها ، موفقیت و شانس . سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند: عشق، اعتماد به نفس و دوستان

فرستنده: علی

نوشته شده در 1390/12/23 ساعت 12:20 ق.ظ توسط davood نظرات |